فهرست سوالات پرسیده‌شده از مهندس جواد زنگنه
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۴۹ ۳۹ ۱۰ ۶ ۴۳