فهرست اطلاعیه‌های مهندس علي پاکيزه مقدم
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱نمره درس سمینار کارشناسی ارشد۱۳۹۵/۰۳/۱۱ - ۱۹:۱۰:۳۵۱۱۹ بار
۲آخرین مهلت ارایه پروژه۱۳۹۵/۰۳/۱۰ - ۰۹:۴۰:۵۸۹۴ بار
۳شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)۱۳۹۴/۱۰/۱۵ - ۱۸:۳۵:۰۱۹۳ بار
۴اعلام نمرات خام الکترونیک قدرت 1۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۲۳:۵۳:۳۱۳۳۳ بار
۵حل تمرین مدار2 و الکترونیک 1۱۳۹۳/۱۰/۰۶ - ۰۸:۵۰:۰۵۱۲۰ بار
۶اعلام زمان دفاع پروژه زبان تخصصی۱۳۹۱/۰۵/۳۱ - ۱۳:۲۰:۱۷۱۷۷ بار
۷زمان حضور برای تحویل پروژه۱۳۹۱/۰۳/۲۱ - ۱۱:۱۳:۰۰۲۵۸ بار
۸جزوه زبان تخصصی۱۳۹۰/۱۲/۰۸ - ۲۳:۴۳:۵۳۳۸۵ بار
۹نمرات پایان ترم۱۳۹۰/۱۱/۰۸ - ۰۱:۱۳:۵۵۶۸۳ بار
۱۰مهلت دفاع پروژه زبان تخصصی۱۳۹۰/۱۰/۱۴ - ۱۴:۳۹:۵۰۱۷۷ بار
۱۱پست الکترونیکی۱۳۹۰/۱۰/۰۸ - ۱۹:۵۳:۲۶۲۹۴ بار
۱۲زبان تخصصی(مهندس پاکیزه مقدم)۱۳۹۰/۱۰/۰۷ - ۱۳:۳۱:۴۸۴۹۵ بار