فهرست اطلاعیه‌های مهندس قاسم فائزيان
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدار۱۳۹۹/۰۶/۰۷ - ۲۲:۰۷:۱۶۴۴ بار
۲قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدار۱۳۹۹/۰۶/۰۳ - ۱۱:۴۰:۰۸۲۲ بار
۳قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۱۰:۱۱:۳۸۳۰ بار
۴قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنی۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۲۳:۲۵:۴۴۲۳ بار
۵قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۸:۳۷:۵۰۲۹ بار
۶قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدار۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۲۲:۴۵:۰۷۳۵ بار
۷قابل توجه دانشجویان درس تاسیسات مکانیکی و برقی۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۲۲:۳۷:۵۴۲۴ بار
۸قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنی۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۲۰:۱۷:۲۸۳۳ بار
۹قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی۱۳۹۹/۰۱/۲۲ - ۲۳:۴۹:۳۰۲۸ بار
۱۰قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۲۱:۲۱:۴۶۳۶ بار
۱۱قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژه۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۲۳:۵۸:۵۸۳۰ بار
۱۲قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۱۲:۰۶:۴۱۵۴ بار
۱۳قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۲۳:۱۵:۴۳۳۳ بار
۱۴قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی۱۳۹۷/۰۹/۲۲ - ۲۱:۳۶:۲۹۳۸ بار
۱۵قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...۱۳۹۷/۰۴/۰۴ - ۱۳:۰۸:۳۵۵۲ بار
۱۶دانشجویان درس عایق و فشار قوی۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۶:۵۴:۵۳۲۴ بار
۱۷قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...۱۳۹۷/۰۳/۱۶ - ۱۸:۲۲:۲۰۹۳ بار
۱۸قابل توجه دانشجویان درس مدار 1۱۳۹۷/۰۳/۱۶ - ۱۸:۱۷:۱۲۵۴ بار
۱۹قابل توجه دانشجویان درس مدار 1۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۱۴:۴۱:۴۳۳۳ بار
۲۰قابل توجه دانشجویان درس مدار 1۱۳۹۶/۱۲/۱۹ - ۱۴:۲۷:۱۴۱۸ بار
۲۱قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...۱۳۹۶/۱۱/۰۹ - ۲۱:۵۰:۴۷۲۶ بار
۲۲قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظت۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ۰۹:۴۷:۵۴۲۳ بار
۲۳تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - ۲۱:۱۴:۳۴۲۳ بار
۲۴قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسي۱۳۹۶/۰۳/۱۴ - ۱۱:۰۰:۳۱۵۷ بار
۲۵قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسي۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۰۷:۰۶:۴۳۶۸ بار
۲۶قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...۱۳۹۵/۱۱/۰۷ - ۰۹:۱۳:۲۸۷۵ بار
۲۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...۱۳۹۵/۰۹/۲۳ - ۲۲:۵۳:۱۳۳۲ بار
۲۸قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...۱۳۹۵/۰۶/۰۷ - ۱۱:۳۸:۲۳۵۱ بار
۲۹قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقال۱۳۹۵/۰۵/۲۳ - ۱۹:۵۰:۳۲۳۸ بار
۳۰قابل توجه دانشجویان درس سمینار۱۳۹۵/۰۴/۲۶ - ۰۸:۳۱:۳۸۷۹ بار
۳۱قابل توجه دانشجویان درس سمینار۱۳۹۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۳۸:۱۵۷۱ بار
۳۲قابل توجه دانشجویان درس سمینار۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۲۳:۵۴:۱۴۷۳ بار
۳۳نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...۱۳۹۵/۰۳/۳۰ - ۰۰:۰۹:۰۷۲۱۱ بار
۳۴قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشین۱۳۹۵/۰۳/۲۵ - ۱۲:۴۸:۳۴۸۴ بار
۳۵قابل توجه دانشجویان درس سمینار۱۳۹۵/۰۳/۲۵ - ۱۲:۳۳:۱۸۴۴ بار
۳۶قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...۱۳۹۵/۰۳/۱۹ - ۱۰:۵۷:۳۱۸۹ بار
۳۷قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...۱۳۹۵/۰۳/۱۱ - ۲۱:۵۴:۴۳۱۱۱ بار
۳۸قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۱۳:۱۳:۴۲۱۱۸ بار
۳۹قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۱۰:۳۸:۲۱۵۰ بار
۴۰قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۱۴:۲۶:۵۶۱۵۶ بار
۴۱قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۵/۰۱/۲۹ - ۱۲:۴۱:۴۴۸۴ بار
۴۲قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۵/۰۱/۲۳ - ۰۶:۴۸:۵۷۸۸ بار
۴۳قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۴/۱۲/۲۶ - ۱۰:۰۹:۲۴۶۴ بار
۴۴قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۴/۱۲/۰۶ - ۱۸:۰۰:۰۳۸۴ بار
۴۵قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۴/۱۲/۰۵ - ۱۲:۴۷:۱۸۵۳ بار
۴۶قابل توجه دانشجویان ارشد۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۲۰:۰۸:۵۴۱۶۴ بار
۴۷قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...۱۳۹۴/۰۹/۲۹ - ۱۲:۲۰:۵۳۶۴ بار
۴۸قابل توجه دانشجویان درسهای تاسیسات الکتریکی و...۱۳۹۴/۰۸/۱۰ - ۱۹:۴۰:۵۲۵۴ بار
۴۹قابل توجه دانشجویان درسهای تاسیسات الکتریکی و...۱۳۹۴/۰۷/۲۱ - ۱۱:۵۱:۱۰۷۲ بار
۵۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...۱۳۹۴/۰۶/۱۹ - ۲۰:۰۷:۴۵۱۴۸ بار
12