فهرست اطلاعیه‌های مهندس جواد زنگنه
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱آزمایشگاه۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۰:۲۰:۵۰۲۳ بار
۲عدم برگزاری کلاس۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۰:۳۶:۰۴۳۹ بار
۳امتحان درس رله و حفاظت۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - ۱۰:۳۸:۰۹۲۰ بار
۴امتحان درس کنترل صنعتی۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - ۱۰:۳۷:۱۶۲۳ بار
۵امتحان درس رله و خفاظت۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۶:۲۴:۴۳۲۱ بار
۶امتحان درس کنترل صنعتی۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۱:۳۷:۰۲۲۸ بار
۷برگزار نشدن کلاس۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۲۱:۲۹:۱۵۳۴ بار
۸امتحان تاسیسات و کنترل صنعتی۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۱۳:۱۰:۵۱۶۴ بار
۹تاریخ انتحان میان ترم مدار1۱۳۹۵/۰۹/۰۶ - ۱۹:۴۹:۳۵۶۷ بار
۱۰آزمایشگاه تکنیک پالس۱۳۹۵/۰۷/۲۵ - ۱۴:۵۲:۴۳۳۵ بار
۱۱لغو امتحان درس رله و حفاظت۱۳۹۵/۰۳/۰۱ - ۱۶:۱۲:۳۷۳۵ بار
۱۲امتحان درس رله و حفاظت۱۳۹۵/۰۲/۳۰ - ۱۰:۴۵:۳۱۵۱ بار
۱۳امتحان درس ماشین DC۱۳۹۴/۰۹/۲۴ - ۲۲:۳۱:۰۸۴۲ بار
۱۴امتحان در س الکترونیک عمومی۱۳۹۴/۰۹/۲۴ - ۲۲:۲۷:۲۶۳۰ بار
۱۵برگزاری کلاس الکترونیک عمومی۱۳۹۴/۰۷/۰۹ - ۱۱:۲۱:۱۳۷۰ بار
۱۶حضور در دانشگاه۱۳۹۴/۰۳/۱۸ - ۱۹:۱۲:۲۸۱۱۹ بار
۱۷امتحان درس منابع تغذیه۱۳۹۴/۰۲/۲۷ - ۲۰:۲۵:۱۷۳۸ بار
۱۸امتحان الکترونیک صنعتی۱۳۹۴/۰۲/۲۷ - ۲۰:۲۲:۴۰۶۰ بار
۱۹نمرات ميان ترم الكترونيك صنعتي۱۳۹۳/۱۰/۰۹ - ۱۰:۰۰:۲۳۱۷۲ بار
۲۰برگزاری کلاس زبان فنی۱۳۹۳/۰۸/۰۳ - ۱۶:۳۲:۴۲۳۱ بار
۲۱نمرات ميان ترم درس الكترونيك صنعتي۱۳۹۳/۰۳/۱۸ - ۱۸:۴۳:۳۷۲۰۶ بار
۲۲نمرات ميان ترم مدار الكتريكي 1۱۳۹۳/۰۳/۱۶ - ۰۰:۱۸:۰۸۲۰۲ بار
۲۳نمرات ميان ترم تكنيك پالس۱۳۹۳/۰۳/۱۵ - ۲۳:۴۶:۲۴۱۲۶ بار
۲۴حل تمرین درس تکنیک پالس۱۳۹۳/۰۳/۱۲ - ۱۹:۰۴:۴۷۷۰ بار
۲۵عدم تشکیل کلاس الکترونیک صنعتی۱۳۹۳/۰۲/۰۱ - ۲۳:۰۵:۴۰۴۹ بار
۲۶زمان برگزاری کلاس زبان فنی۱۳۹۳/۰۱/۲۴ - ۲۰:۰۵:۵۴۳۰ بار
۲۷برگزاری آزمایشگاه تکنیک پالس۱۳۹۳/۰۱/۱۷ - ۲۰:۲۲:۰۷۴۵ بار
۲۸برگزاری کلاس زبان فنی۱۳۹۳/۰۱/۱۷ - ۲۰:۱۸:۵۱۴۸ بار
۲۹نمرات میان ترم تحلیل مدارهای الکتریکی۱۳۹۲/۰۴/۰۸ - ۱۱:۳۶:۵۹۱۷۵ بار
۳۰نمرات میانترم الکترونیک صنعتی۱۳۹۲/۰۴/۰۱ - ۱۲:۱۶:۰۲۲۴۴ بار
۳۱نمرات میان ترم تکنیک پالس۱۳۹۲/۰۴/۰۱ - ۱۱:۵۴:۴۶۱۹۷ بار
۳۲نمرات میان ترم مبانی کامپیوتر۱۳۹۱/۱۰/۱۹ - ۱۲:۵۳:۲۵۱۲۲ بار
۳۳نمرات میان ترم الکترونیک صنعتی ( کارشناسی )۱۳۹۱/۱۰/۰۹ - ۱۸:۴۷:۰۱۲۴۲ بار
۳۴نمرات میان ترم الکترونیک صنعتی۱۳۹۱/۰۳/۳۰ - ۱۰:۳۷:۴۰۳۰۰ بار
۳۵نمرات میان ترم تکنیک پالس۱۳۹۱/۰۳/۳۰ - ۱۰:۳۲:۲۱۱۹۴ بار
۳۶برگزاري كلاس جبراني۱۳۹۱/۰۲/۰۷ - ۱۱:۵۲:۴۲۱۱۱ بار
۳۷عدم برگزاری کلاس درس۱۳۹۱/۰۲/۰۳ - ۲۱:۵۹:۴۱۹۹ بار
۳۸برگزاری کلاس درس مدارهای الکتریکی۱۳۹۱/۰۱/۲۷ - ۲۲:۴۵:۲۱۶۷ بار
۳۹اعلام نمرات ميان ترم مباني كامپيوتر۱۳۹۰/۱۰/۲۰ - ۱۱:۳۵:۴۳۱۶۵ بار
۴۰اعلام نمرات میان ترم درس مدار1۱۳۹۰/۱۰/۱۵ - ۲۰:۱۲:۴۲۲۰۴ بار
۴۱اعلام نمرات میان ترم درس الکترونیک صنعتی۱۳۹۰/۱۰/۱۵ - ۱۹:۴۹:۵۲۲۴۹ بار
۴۲اعلام نمرات میان ترم مدارهای الکتریکی 1۱۳۹۰/۰۳/۲۴ - ۲۰:۱۶:۳۰۳۵۶ بار
۴۳جبرانی۱۳۹۰/۰۲/۱۱ - ۲۲:۲۰:۰۶۱۵۱ بار
۴۴جبرانی۱۳۹۰/۰۲/۱۱ - ۲۲:۱۸:۲۱۱۲۲ بار
۴۵امتحان۱۳۹۰/۰۲/۰۶ - ۱۱:۳۹:۱۸۳۱۱ بار