برنامه کلاسي و ساعات حضوردر ترم مهر نود و هفت   

 

 

9.30 - 8

11.30 - 10

11.30-13

15 - 13

15-17

17-19

شنبه

  حضور (با اطلاع قبلي)

حضور ( رفع اشکال درسي )

پاسخگويي

  رياضي مهندسي    فرد

برنامه نويسي کامپيوتر  فرد   

 

يکشنبه

  حضور (با اطلاع قبلي)


 

حضور ( رفع اشکال درسي )

پاسخگويي

مدار 2

رياضي مهندسي

برنامه نويسي کامپيوتر

دوشنبه

 حضور (با اطلاع قبلي)

حضور ( رفع اشکال درسي )

پاسخگويي

آز  مدار منطقي

15 - 12

 
          مدار منطقي

 

سه شنبه

  حضور (با اطلاع قبلي)

مدار منطقي  فرد

مدار2  زوج

پاسخگوييتا 12.30

 حضور ( با اطلاع  قبلي )

 

 

چهارشنبه

  حضور (با اطلاع قبلي)

     

حضور ( رفع اشکال درسي )

پاسخگوييتا 12.30

 حضور ( با اطلاع  قبلي )

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

دانشجويان عزيز جهت انجام کارهاي فارغ التحصيلي و يا معرفي به استاد ( پس از مراجعه به کارشناس محترم گروه و انجام بررسي هاي لازم) و يا ساير امور مربوط به گروه ، فقط در ساعاتي که در جدول تحت عنوان  پاسخگويي مشخص شده است ، به اينجانب مراجعه نماييد.              

 

 

 

 

باقرمهذبي عضوهيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

ديپلم رياضي فيزيک دبيرستان شهيد جباريان مشهد

کارشناسي مهندسي برق مخابرات دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي - تهران

عنوان پايان نامه : کامپيوترآنالوگ

کارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت دانشگاه فردوسي - مشهد

عنوان پايان نامه : Reactive Pricing

دکترا : دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

درحال تحصيل

دروسي که تا کنون ارائه داده ام:

رياضي مهندسي پيشرفته قابليت اطمينان سيستمهاي انرژي الکتريکي - کنترل محرکه هاي الکتريکي

برنامه سازي کامپيوتر رله و حفاظت مدارهاي الکتريکي 1 و 2 رياضي مهندسي ماشينهاي الکتريکي 1 مدار منطقي بررسي سيستمهاي قدرت1

رياضي کاربردي مباني ديجيتال مباني مدارهاي الکتريکي

دانشگاه هاي محل تدريس : دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار دانشگاه حکيم سبزواري آموزشکده امام خميني سبزوار موسسه غيرانتفاعي بيهق