ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۱۶-۱۴۱۸-۱۴۲۰-۱۸
شنبه
یک‌شنبهمدارهای الکتریکی ۱الکترونیک صنعتیکنترل صنعتی
دوشنبهمدارهای الکتریکی ۱(فرد) الکترونیک صنعتی (زوج)آزمایشگاه فیزیک۲رله و حفاظت
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه